Estany Muntanyó - pallarsllacs_cat

Vaya al Contenido
Llacs Glacials > Valls d'Àneu > Vall d'Àrreu
M E N Ú
GALERIA D'IMATGES
Estany Muntanyó

L'Estany Muntanyó  és un llac d'origen glacial situat a 2.205 m d'altitud, en la 'Vall  d'Àrreu', que pertany al 'Parc Natural de l'Alt Pirineu' en la població  d'Àrreu (Borén), el terme municipal d'Alt Àneu, a la comarca del Pallars  Sobirà, al Pirineu de Lleida.

Està situat en la capçalera de la 'Vall d'Àrreu', a l'est del 'Tuc de la Cigalera' (2.497 m) i al sud-est del 'Cap del Muntanyó d'Àrreu' (2.626 m) i al sud del 'Serrat de Garrabea',  recull les aigües d'uns petits estanys superiors i a baix del llac  existeix un antic llac farcit de sediment, que ara forma una sèrie de  torberes extraordinàries d'una extensió poc habitual als Pirineus, els  'Clots de Rialba'.

És  l'únic llac de la conca, amb una longitud al punt màxim de 317 m i amb  una profunditat de 13 m i una superfície de 4,82 hectàrees.

La vegetació de la conca està formada per prats acidòfils formats per gespets (prats de Festuca eskia), i prats calcícoles de Festuca airoides o de F. yvesii, prats de F. nigrescens, Trifolium thalii i Ranunculus jouanii i prats de Festuca gautieri (F. gautieri). També es troben matolls d'Empetrum hermaphroditum i neretars (Rhododendron ferrugineus), alguns amb pinedes de pi negre (Pinus pinea). Les torberes de carex (Carex fusca) i molses del gènere Sphagnum estan també ben representades.

Aquest llac malgrat estar geogràficament prop de l'Estany de Garrabea,  té unes característiques completament diferents, ja que es troben en  una conca calcària, aspecte que dins del nostre territori és bastant  excepcional per als llacs. A més, tenen una rica flora macrofítica de la qual ressalta la presència de fins a quatre espècies diferents del gènere Potamogeton, Potamogeton perfoliatus, P. alpinus, P. berchtoldii i P. praelongus i una (P. berchtoldii )

S'ha introduït la truita comuna (Salmo trutta) i més recentment ha aparegut el barb roig (Phoxinus phoxinus), espècie de ciprínid que s'utilitza il·legalment com a esquer.

L'estat  ecològic és Bo segons la classificació establerta per la Directiva Marc  de l'Aigua. Quant al seu règim de protecció incomprensiblement no es  troba sota cap figura de protecció. Aquest fet sembla que va lligat als  plans d'expansió d'una estació d'esquí, i per tant aquest estany,  malgrat ser un dels llacs més singulars de tots els Pirineus està  seriosament amenaçat. Per la seva riquesa biològica i la seva  singularitat es recomana que es busqui una mesura urgent de protecció  per a aquest estany.


Font: Viquipèdia

D I M E N S I O N S
Superfície (ha):
4,82
Perímetre (m):
1.111,8  
Longitud (m):
317,0
Amplada (m):
274,0
Profunditat (m):
13,0
Mesura: Institut Cartogràfic de Catalunya / CalcMaps.com
CLASSE i SITUACIÓ
Tipus Llac:Llac Glacial
Altitud (m):2.205,0
Població:
Àrreu - Borén
Terme Municipal:
Alt Àneu
Comarca:Pallars Sobirà
Coord. Geogràfiques:
42.67275º N, 1.00718º E
Geologia :
Conca Calcària
Pic/Zona Refª.:
    Muntanyó d'Àrreu
CONCA HIDROGRÀFICA
Conca:
Segre - Ebre
Afluents:
---
Efluents:
  Barranc del Muntanyó
Recorregut:
     Riu   d'Àrreu -  La Noguera Palleresa - Segre  Simulador de dron
 Bonaigua - Estany de Garrabea - Estany d'Airoto - Isil

15,9 km

4:59 h

2.398 m

1.160 m

995 m
-1.870 m

28/08/2012

Moderat
MAPA DE SITUACIÓ I TRACK
Regreso al contenido